1-ZAVARIVANJE - WIG ; MAG ; MIG ; ELEKTRO
2-TOKARENJE – CNC I KONVENCIONALNO
3-GLODANJE