Tvrtka MIA d.o.o. osnovana je 1995.godine. Bavi se metalopreradjivackom djelatnoscu. Osnovna djelatnost nam je proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova.

U pocetku smo se bavili prvenstveno zavarivanjem,kao uslugom i kao kooperant raznim tvrtkama u Njemackoj. 2007 godine smo zapoceli suradnju sa nasim sadasnjim glavnim poslovnim partnerom,takodjer kao kooperant.

Kooperacija je danas prerasla u vlastitu proizvodnju strojeva i njihovih dijelova. Izradjujemo strojne dijelove zavarivanjem,tokarenjem i glodanjem,koje u konacnici sastavimo u gotov stroj.

Nas glavni poslovni partner je proizvodjac strojeva za proizvodnju madraca. Ta proizvodnja obuhvaca mnoge faze rada,pa je samim tim i veoma siroka paleta strojeva.